Bảng giá

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ XE 4 CHỖ 

 

Bảng giá dịch vụ thuê xe 4 chỗ Nhà xe Tiến Thành

 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE 7 CHỖ 

 

Bảng giá dịch vụ thuê xe 7 chỗ